Dịch + Giải thích từ mới Passage "To catch a king" IELTS READING

· Reading,Cam,Education

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "To catch a king" IELTS READING

To catch a king

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Anna Keay reviews Charles Spencer’s book about the hunt for King Charles II during the English Civil War of the seventeenth century.

Charles Spencer’s latest book, To Catch a King, tells us the story of the hunt for King Charles II in the six weeks after his resounding defeat at the Battle of Worcester in September 1651. And what a story it is. After his father was executed by the Parliamentarians in 1649, the young Charles II sacrificed one of the very principles his father had died for and did a deal with Scots, thereby accepting Presbyterianism* as the national religion in return for being crowned King of Scots. His arrival in Edinburgh prompted the English Parliamentary army to invade Scotland in a pre-emptive strike. This was followed by a Scottish invasion of England. The two sides finally faced one another at Worcester in the west of England in 1651. After being comprehensively defeated on the meadows outside the city by the Parliamentarian army, the 21-year-old king found himself the subject of a national manhunt, with a huge sum offered for his capture, through a series of heart-poundingly close escapes, to evade the Parliamentarians before seeking refuge in France. For the next nine years, the penniless and defeated Charles wandered around Europe with only a small group of loyal supporters.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Để bắt một vị vua
  • Anna Keay đánh giá về cuốn sách của Charles Spencer về cuộc truy lùng Vua Charles II trong suốt cuộc nội chiến Anh vào thế kỉ thứ 17
  • Cuốn sách mới nhất của Charles Spencer, To Catch a King, kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc truy lùng Vua Charles II trong sáu tuần sau thất bại chấn động của ông trong Trận chiến Worcester vào tháng 9 năm 1651. Và câu chuyện đó là. Sau khi cha mình bị các Nghị viện hành quyết vào năm 1649, Charles Il đã từ bỏ một trong những nguyên tắc mà cha ông đã chết vì nó và thực hiện một thỏa thuận với người Scotland, do đó chấp nhận Presbyterianism là quốc giáo để đổi lấy ngôi vị Vua của Scotland. Việc ông đến Edinburgh đã thúc đẩy quân đội của Nghị viện Anh xâm lược tấn công phủ đầu Scotland. Tiếp theo là cuộc xâm lược của người Scotland vào nước Anh. Hai bên cuối cùng đã đối mặt với nhau tại Worcester ở phía Tây nước Anh vào năm 1651. Sau khi bị quân đội Nghị viện đánh bại toàn diện trên đồng cỏ bên ngoài thành phố, vị vua 21 tuổi trở thành đối tượng của một cuộc truy lùng toàn quốc, ai bắt giữ được ông sẽ nhận được 1 số tiền khổng lồ; ông trải qua các cuộc trốn chạy gần như thót tim, để trốn tránh các Nghị sĩ trước khi tìm tị nạn ở Pháp. Trong chín năm tiếp theo, Charles – người không một xu dính túi và bị đánh bại – đã lang thang khắp châu Âu với chỉ một nhóm nhỏ những người ủng hộ trung thành.

Years later, after his restoration as king, the 50-year-old Charles II requested a meeting with the writer and diarist Samuel Pepys. His intention when asking Pepys to commit his story to paper was to ensure that this most extraordinary episode was never forgotten. Over two three-hour sittings, the king related to him in great detail his personal recollections of the six weeks he had spent as a fugitive. As the king and secretary settled down (a scene that is surely a gift for a future scriptwriter), Charles commenced his story: ‘After the battle was so absolutely lost as to be beyond hope of recovery, I began to think of the best way of saving myself.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhiều năm sau, sau khi được phục hồi làm vua, Charles Il, 50 tuổi, đã yêu cầu một cuộc gặp với nhà văn kiêm người viết hồi ký Samuel Pepys. Ý định của ông khi yêu cầu Pepys viết câu chuyện của mình trên giấy là để đảm bảo rằng giai đoạn phi thường nhất này không bao giờ bị lãng quên. Trong suốt 2- 3 giờ đồng hồ, nhà vua kể lại rất chi tiết những hồi ức cá nhân của ông trong sáu tuần mà ông đã trải qua như một kẻ chạy trốn. Khi nhà vua và thư ký đã ổn định (một cảnh chắc chắn là món quà cho một nhà viết kịch bản tương lai), Charles bắt đầu câu chuyện của mình: ‘Sau trận chiến thất bại hoàn toàn đến mức không còn hy vọng phục hồi, tôi bắt đầu nghĩ ra cách tốt nhất cứu chính mình”

One of the joys of Spencer’s book, a result not least of its use of Charles II’s own narrative as well as those of his supporters, is just how close the reader gets to the action. The day-by-day retelling of the fugitives’ doings provides delicious details: the cutting of the king’s long hair with agricultural shears, the use of walnut leaves to dye his pale skin, and the day Charles spent lying on a branch of the great oak tree in Boscobel Wood as the Parliamentary soldiers scoured the forest floor below. Spencer draws out both the humour – such as the preposterous refusal of Charles’s friend Henry Wilmot to adopt disguise on the grounds that it was beneath his dignity – and the emotional tension when the secret of the king’s presence was cautiously revealed to his supporters.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một trong những điểm thú vị trong cuốn sách của Spencer là người đọc cảm thấy rất gần gũi với những hành động trong cuốn sách, đây là kết quả của việc đặc biệt sử dụng tường thuật của Charles II và những người ủng hộ ông. Việc kể lại từng ngày những việc làm trong cuộc trốn chạy cung cấp những chi tiết đáng giá như: việc cắt mái tóc dài của nhà vua với dao cạo nông nghiệp, việc dùng lá óc chó để nhuộm da, và ngày Charles trên nhánh cây sồi to nhất ở Boscobel Wood khi quân lính nghị viện lùng sục bên dưới của khu rừng. Spencer mô tả cả sự hài hước – như bạn của Charles là Henry Wilmot từ chối ngụy trang do việc này không phù hợp với nhân phẩm của ông ấy- và sự căng thẳng khi bí mật về sự tồn tại của nhà vua được thận trọng tiết lộ cho những người ủng hộ ông ấy.

Charles’s adventures after losing the Battle of Worcester hide the uncomfortable truth that whilst almost everyone in England had been appalled by the execution of his father, they had not welcomed the arrival of his son with the Scots army, but had instead firmly bolted their doors. This was partly because he rode at the head of what looked like a foreign invasion force and partly because, after almost a decade of civil war, people were desperate to avoid it beginning again. This makes it all the more interesting that Charles II himself loved the story so much ever after. As well as retelling it to anyone who would listen, causing eye-rolling among courtiers, he set in train a series of initiatives to memorialise it. There was to be a new order of chivalry, the Knights of the Royal Oak. A series of enormous oil paintings depicting the episode were produced, including a two-metre-wide canvas of Boscobel Wood and a set of six similarly enormous paintings of the king on the run. In 1660, Charles II commissioned the artist John Michael Wright to paint a flying squadron of cherubs* carrying an oak tree to the heavens on the ceiling of his bedchamber. It is hard to imagine many other kings marking the lowest point in their life so enthusiastically, or indeed pulling off such an escape in the first place.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những chuyến phiêu lưu của Charles sau khi thua trận ở Worcester che giấu một sự thật không thoải mái lắm là trong khi mọi người ở Anh còn hoảng hốt bởi cuộc hành quyết của cha ông, thì họ không chào mừng sự trở về của ông cùng với quân đội Scotland, thay vào đó họ khóa trái cửa lại. Điều này một phần là do ông ấy dẫn đầu đoàn quân trông giống như lực lượng xâm lược và một phần là do sau khi trải qua một thập kỉ nội chiến, mọi người rất khốn khổ và tránh nó bắt đầu lại lần nữa. Điều làm cho thú vị hơn là Charles II yêu thích chính câu chuyện của mình. Bên cạnh việc kể lại câu chuyện này với bất kì ai muốn nghe, khiến cho các triều thần tròn mắt thì ông ấy còn tạo ra một loạt sự khích lệ để mọi người ghi nhớ nó. Đó là tạo ra phẩm cấp hiệp sĩ mới, the Knights of the Royal Oak. Một loạt các bức tranh sơn dầu lớn mô tả giai đoạn này, bao gồm một bức tranh canvas rộng 2m về Boscobel Wood và một loạt 6 bức tranh lớn tương tự của nhà vua khi trốn chạy. Vào năm 1660, Charles II giao cho họa sĩ John Michael Wright vẽ trần nhà phòng ngủ của ông ấy một bức tranh có một đoàn tiểu thiên sứ đang mang cây sồi bay lên thiên đàng. Thật khó tưởng tượng nhiều vị vua khác khi đánh dấu giai đoạn thấp kém nhất trong cuộc đời của họ một cách nhiệt tình đến vậy hay lôi ra chuyện cuộc chạy trốn như thế ngay từ ban đầu.

Charles Spencer is the perfect person to pass the story on to a new generation. His pacey, readable prose steers deftly clear of modern idioms and elegantly brings to life the details of the great tale. He has even-handed sympathy for both the fugitive king and the fierce republican regime that hunted him, and he succeeds in his desire to explore far more of the background of the story than previous books on the subject have done. Indeed, the opening third of the book is about how Charles II found himself at Worcester in the first place, which for some will be reason alone to read To Catch a King.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Charles Spencer là người hoàn hảo để truyền tải câu chuyện này đến thế hệ sau. Lối viết với tiết tấu nhanh, dễ đọc đem đến cho người đọc sự giải thích các thành ngữ hiện đại một cách khéo léo và mang đến cho cuộc sống những chi tiết của câu chuyện lớn này một cách một cách hấp dẫn. Ông ấy có sự cảm thông không thiên vị cho cả nhà vua trốn chạy và phía chế độ cộng hòa mà truy lùng nhà vua, và ông ấy đã thành công trong việc khám phá thêm về đằng sau câu chuyện này hơn những cuốn sách trước đó về cùng chủ đề. Thực vậy, phần mở đầu thứ ba của cuốn sách là Charles II đã tìm thấy chính bản thân mình như thế nào tại Worcester, sẽ là một lí do để đọc To Catch a King.

The tantalizing question left, in the end, is that of what it all meant. Would Charles II have been a different king had these six weeks never happened? The days and nights spent in hiding must have affected him in some way. Did the need to assume disguises, to survive on wit and charm alone, to use trickery and subterfuge to escape from tight corners help form him? This is the one area where the book doesn’t quite hit the mark. Instead its depiction of Charles II in his final years as an ineffective, pleasure-loving monarch doesn’t do justice to the man (neither is it accurate), or to the complexity of his character. But this one niggle aside, To Catch a King is an excellent read, and those who come to it knowing little of the famous tale will find they have a treat in store.

* Presbyterianism: part of the reformed Protestant religion

* cherub: an image of angelic children used in paintings

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cuối cùng, câu hỏi thú vị còn lại là gì. Liệu rằng Charles II có trở thành vị vua khác nếu 6 tuần trốn chạy đó không xảy ra hay không? Ngày đêm trải qua ẩn núp ảnh hưởng đến ông ấy theo một cách nào đó. Liệu rằng việc cải trang, sống sót nhờ vào sự quyến rũ, sử dụng các mánh khóe lừa gạt để thoát khỏi những tình huống khó khăn đã giúp tạo nên ông ấy bây giờ? Đây là điều mà cuốn sách chưa làm được. Thay vào đó, những mô tả Charles II vào những năm cuối đời như là một ông vua bất tài, ham các thú vui thì không công bằng với ông ấy (thậm chí nó không chính xác nữa), hay sự phức tạp trong tính cách của ông ấy. Nhưng gác lại những điều nhỏ nhặt này, To Catch a King là một cuốn sách thú vị, và những người mới đọc nó biết rất ít về câu chuyện nổi tiếng này thì cảm thấy đọc cuốn sách này là sự giải trí.
 • * Presbyterianism: một phần của đạo Tin lành cải cách
 • * cherub: hình ảnh những đứa trẻ thiên thần được sử dụng trong tranh vẽ

Questions 27-31

Complete the summary using the list of phrases, A-J, below. Write the correct letter, A-J, in boxes 27-31 on your answer sheet.

The story behind the hunt for Charles II

Charles II’s father was executed by the Parliamentarian forces in 1649. Charles II then formed a 27 ………………… with the Scots, and in order to become King of Scots, he abandoned an important 28 ………………… that was held by his father and had contributed to his father’s death. The opposing sides then met outside Worcester in 1651. The battle led to a 29 ………………… for the Parliamentarians and Charles had to flee for his life. A 30 ………………… was offered for Charles’s capture, but after six weeks spent in hiding, he eventually managed to reach the 31 ………………… of continental Europe.

A. military innovation

B. large reward

C. widespread conspiracy

D. relative safety

E. new government

F. decisive victory

G. political debate

H. strategic alliance

I. popular solution

J. religious conviction

Questions 32-35

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3? In boxes 32-35 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

32. Charles chose Pepys for the task because he considered him to be trustworthy.

33. Charles’s personal recollection of the escape lacked sufficient detail.

34. Charles indicated to Pepys that he had planned his escape before the battle.

35. The inclusion of Charles’s account is a positive aspect of the book.

Questions 36-40

Choose the correct letter, A, B, C, or D. Write the correct letter in boxes 36-40 on your answer sheet.

36. What is the reviewer’s main purpose in the first paragraph?

A. to describe what happened during the Battle of Worcester

B. to give an account of the circumstances leading to Charles II’s escape

C. to provide details of the Parliamentarians’ political views

D. to compare Charles II’s beliefs with those of his father

37. Why does the reviewer include examples of the fugitives’ behaviour in the third paragraph?

A. to explain how close Charles II came to losing his life

B. to suggest that Charles II’s supporters were badly prepared

C. to illustrate how the events of the six weeks are brought to life

D. to argue that certain aspects are not as well known as they should be

38. What point does the reviewer make about Charles II in the fourth paragraph?

A. He chose to celebrate what was essentially a defeat.

B. He misunderstood the motives of his opponents.

C. He aimed to restore people’s faith in the monarchy.

D. He was driven by a desire to be popular.

39. What does the reviewer say about Charles Spencer in the fifth paragraph?

A. His decision to write the book comes as a surprise.

B. He takes an unbiased approach to the subject matter.

C. His descriptions of events would be better if they included more detail.

D. He chooses language that is suitable for a twenty-first-century audience.

40. When the reviewer says the book ‘doesn’t quite hit the mark’, she is making the point that

A. it overlooks the impact of events on ordinary people.

B. it lacks an analysis of prevalent views on monarchy.

C. it omits any references to the deceit practised by Charles II during his time in hiding.

D. it fails to address whether Charles II’s experiences had a lasting influence on him.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR