Dịch + Giải thích từ mới Passage "Clog dancing’s big street revival" IELTS READING

· Social Issues,Cam,Reading

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Clog dancing’s big street revival" IELTS READING

Questions 28-34

The following reading passage has seven sections, A-G. Choose the correct heading for each section from the list of headings below. Write the correct number, i-x, in boxes 28-34 on your answer sheet.

List of Headings

i. The instructions for old dances survive

ii. Inspired by foreign examples

iii. Found in a number of countries and districts

iv. An enthusiastic response from certain people

v. Spectators join in the dancing

vi. How the street event came about

vii. From the height of popularity to a fall from fashion

viii. A surprise public entertainment

ix. Young people invent their own clog dances

x. Clog dancing isn’t so easy

28. Section A ...........................

29. Section B ...........................

30. Section C ...........................

31. Section D ...........................

32. Section E ...........................

33. Section F ...........................

34. Section G ...........................

IELTS TUTOR lưu ý:

Clog dancing’s big street revival

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. The streets of Newcastle, in the north-east of England, have begun to echo with a sound that has not been heard for about a century. A sharp, rhythmic knocking can be heard among the Saturday crowds in one of the city’s busiest intersections. It sounds a little like dozens of horses galloping along the street, but there are none in sight. In fact, it’s the noise of a hundred people dancing in wooden shoes, or clogs.

The shoppers are about to be ambushed by the UK’s biggest clog dance event. The hundred volunteers have been coached to perform a mass routine. For ten minutes, the dancers bring the city centre to a standstill. There are people clogging on oil drums and between the tables of pavement cafes. A screaming, five-man team cuts through the onlookers and begins leaping over swords that look highly dangerous. Then, as swiftly as they appeared, the doggers melt back into the crowd, leaving the slightly stunned spectators to go about their business.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sự hồi sinh trên đường phố lớn của điệu nhảy guốc
  • A. Các đường phố ở Newcastle, phía đông bắc nước Anh, đã bắt đầu vang vọng một âm thanh chưa từng được nghe thấy trong khoảng một thế kỷ. Có thể nghe thấy tiếng gõ rõ ràng, nhịp nhàng giữa đám đông vào thứ Bảy tại một trong những giao lộ đông đúc nhất của thành phố. Nghe có vẻ giống như hàng chục con ngựa đang phi nước đại trên đường phố, nhưng không có con nào trong tầm mắt. Trên thực tế, đó là tiếng ồn ào của hàng trăm người đang nhảy múa trên đôi giày gỗ hoặc guốc.
  • Những người mua sắm sắp bị phục kích bởi sự kiện khiêu vũ bằng guốc lớn nhất Vương quốc Anh. Hàng trăm tình nguyện viên đã được huấn luyện để thực hiện một loạt động tác trình diễn. Trong mười phút, các vũ công khiến trung tâm thành phố đứng yên. Có những người nhảy trên thùng phuy dầu và giữa các bàn của quán cà phê vỉa hè. Một đội gồm năm người đang la hét cắt ngang những người xem và bắt đầu nhảy qua những thanh kiếm trông rất nguy hiểm. Sau đó, nhanh chóng như khi chúng xuất hiện, những người này hòa vào đám đông, khiến những khán giả hơi choáng váng để tiếp tục công việc của họ.

B. This strange manifestation is the brainchild of conductor Charles Hazlewood, whose conversion to clog dancing came through an encounter with a folk band. The Unthanks. 'Rachel and Becky Unthank came to develop some ideas in my studio,’ Hazlewood says. 'Suddenly, they got up and began to mark out the rhythm with their feet - it was an extraordinary blur of shuffles, clicks and clacks that was an entirely new music for me. I thought, "Whatever this is, I want more of it”.’

Hazlewood was inspired to travel to Newcastle to make a television programme, Come Clog Dancing, in which he and a hundred other people learn to clog in a fortnight. Yet when he first went out recruiting, local people seemed unaware of their heritage. 'We went out on to the streets, looking for volunteers, but nobody seemed to know anything about clog dancing; or if they did, they thought it originated in the Netherlands.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Biểu hiện kỳ lạ này là sản phẩm trí tuệ của nhạc trưởng Charles Hazlewood, người chuyển sang khiêu vũ bằng guốc nhờ cuộc gặp gỡ với một ban nhạc dân gian. The Unthank, “Rachel và Becky Unthank đến để phát triển một số ý tưởng trong studio của tôi,” Hazlewood nói. 'Đột nhiên, họ đứng dậy và bắt đầu đánh dấu nhịp điệu bằng đôi chân của mình - đó là một âm thanh mờ ảo khác thường của những tiếng xáo trộn, lạch cạch và lách cách, đó là một thứ âm nhạc hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi nghĩ, “Dù đây là gì, tôi muốn nhiều hơn nữa”.
 • Hazlewood được truyền cảm hứng để đến Newcastle để thực hiện một chương trình truyền hình, Come Clog Dancing, trong đó anh ấy và một trăm người khác học cách nhảy guốc trong hai tuần. Tuy nhiên, khi anh ấy lần đầu tiên ra ngoài tuyển dụng, người dân địa phương dường như không biết về di sản của họ. 'Chúng tôi ra đường, tìm kiếm tình nguyện viên, nhưng dường như không ai biết gì về nhảy guốc; hoặc nếu có, họ nghĩ nó bắt nguồn từ Hà Lan.’

C. The roots of clog dancing go back several hundred years, and lie in traditional dances of the Dutch, Native Americans and African-Americans, in which the dancer strikes the ground with their heel or toes, to produce a rhythm that’s audible to everyone around. In England, clogging is believed to have first developed in the mid-19th century in the cotton mills of Lancashire, in the north-west, where workers created a dance that imitated the sound of the machinery. The style quickly spread and developed a number of regional variations. In Northumberland, it became a recreation for miners, who danced solo or to the accompaniment of a fiddle.

'The Northumberland style is very distinct from Lancashire clogging,’ says Laura Connolly, a virtuoso dancer who worked with Hazlewood on the programme. 'Northumbrian dancing is quite neat and precise with almost no upper-body movement, whereas the Lancastrian style is more flamboyant.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Nguồn gốc của điệu nhảy guốc đã có từ vài trăm năm trước, và bắt nguồn từ các điệu nhảy truyền thống của người Hà Lan, người Mỹ bản địa và người Mỹ gốc Phi, trong đó người nhảy chạm đất bằng gót chân hoặc ngón chân, để tạo ra nhịp điệu mà mọi người xung quanh đều có thể nghe được. Ở Anh, nhảy guốc được cho là đã phát triển lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 19 tại các nhà máy bông ở Lancashire, phía tây bắc, nơi các công nhân tạo ra một điệu nhảy bắt chước âm thanh của máy móc. Phong cách này nhanh chóng lan rộng và phát triển một số biến thể theo khu vực. Ở Northumberland, nó đã trở thành một trò giải trí dành cho những người thợ mỏ, những người nhảy một mình hoặc với phần đệm của một cây vĩ cầm.
 • Laura Connolly, một vũ công điêu luyện từng làm việc với Hazlewood trong chương trình cho biết: “Phong cách Northumberland rất khác biệt với phong cách nhảy ở Lancashire. 'Điệu nhảy Northumbrian khá gọn gàng và chính xác mà hầu như không có chuyển động của phần trên cơ thể, trong khi phong cách Lancastrian thì khoa trương hơn.'

D. Whatever the region, clogging remains very much a minority pursuit. Yet at the turn of the 20th century, clogging was a fully-fledged youth craze. Two famous comic film actors, Stan Laurel and Charlie Chaplin, both began their careers as doggers. But the dance almost completely died out with the passing of the industrial age. 'People danced in clogs because they were cheap, hardwearing and easily repaired,’ Connolly says. ‘Yet eventually, clogs became associated with poverty and people were almost ashamed to wear them.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Dù ở khu vực nào, nhảy guốc vẫn có rất ít người theo đuổi. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20, nhảy guốc là một cơn sốt hoàn toàn của giới trẻ. Hai diễn viên điện ảnh truyện tranh nổi tiếng, Stan Laurel và Charlie Chaplin, đều bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là những “dogger”. Nhưng điệu nhảy gần như biến mất hoàn toàn khi thời đại công nghiệp qua đi. Connolly nói: “Mọi người khiêu vũ bằng guốc vì chúng rẻ, bền và dễ sửa chữa. 'Tuy nhiên, cuối cùng, guốc trở nên gắn liền với nghèo đói và mọi người gần như xấu hổ khi đi chúng.'

E. Fortunately, the key steps of the dances were preserved and handed down in a series of little blue books, often named after their inventors. ‘It means that we still know what Mrs Willis’s Rag or Ivy Sands’s Hornpipe were like,’ Connolly says. ‘It’s my dream that one day there’ll be a little blue book called Laura Connolly’s Jig.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. May mắn thay, các bước chính của điệu nhảy đã được lưu giữ và truyền lại trong một loạt sách nhỏ màu xanh lam, thường được đặt theo tên của những người phát minh ra chúng. Connolly nói: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn biết Rag của Willis hay Hornpipe của Ivy Sands như thế nào. “Ước mơ của tôi là một ngày nào đó sẽ có một cuốn sách nhỏ màu xanh tên là Laura Connolly’s Jig.”

F. Her biggest challenge to date was to teach Hazlewood and 100 other beginners a routine sufficiently accomplished to perform on television, from scratch, in less than two weeks. ‘I started people off with something simple,’ she says. ‘It’s a basic shuffle that most people can pick up'. Once Hazlewood had absorbed the basics, Connolly encouraged him to develop a short solo featuring more complex steps - though he nearly came to grief attempting a tricky manoeuvre known as Charlie Chaplin Clicks, so named as it was the signature move of Chaplin’s film character the Little Tramp.

‘To be honest, I never quite got those right,’ Hazlewood says with a laugh. ‘We came up with a slightly easier version, which Laura thought we should call Charlie Hazlewood Clicks. The thing about clogs is that they’re all surface: there’s no grip and they’re slightly curved so you stand in a slightly peculiar way. The potential to fall over is enormous.’

On the day, Hazlewood managed to pull off a decent solo, clicks and all. T wasn’t convinced, until the moment I did it, that I was going to get it right,’ he admits. ‘But in the end, clog dancing is not so very different from conducting. Both require you to communicate a beat - only 1 had to learn how to express it with my feet, rather than my hands. But it’s a good feeling.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Thử thách lớn nhất của cô ấy cho đến nay là dạy cho Hazlewood và 100 người mới bắt đầu khác một thói quen đủ thành thạo để biểu diễn trên truyền hình, từ đầu, trong vòng chưa đầy hai tuần. "Tôi bắt đầu với một cái gì đó đơn giản," cô nói. 'Đó là một điệu nhày cơ bản mà hầu hết mọi người đều có thể chọn được'. Khi Hazlewood đã tiếp thu những điều cơ bản, Connolly khuyến khích anh ấy phát triển một màn độc tấu ngắn với các bước phức tạp hơn - mặc dù anh ấy gần như phát điên lên khi cố gắng thực hiện một động tác khéo léo được gọi là Charlie Chaplin Clicks, được đặt tên như vậy vì nó là động tác đặc trưng của nhân vật trong phim của Chaplin - Little Tramp.
 • “Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nắm hết điệu nhảy đó,” Hazlewood cười nói. “Chúng tôi nghĩ ra một phiên bản dễ dàng hơn một chút, mà Laura nghĩ chúng tôi nên gọi là Charlie Hazlewood Clicks. Vấn đề về guốc là chúng đều có bề mặt: không có tay cầm và chúng hơi cong nên bạn đứng theo một cách hơi kỳ dị. Khả năng bị ngã là rất lớn.’
 • Vào ngày hôm đó, Hazlewood đã xoay sở để thực hiện một màn solo. T đã không bị thuyết phục, cho đến thời điểm tôi làm điều đó, rằng tôi sẽ làm đúng,” anh thừa nhận. ‘Nhưng suy cho cùng thì nhảy guốc cũng không khác mấy so với “conducting”. Cả hai đều yêu cầu bạn truyền đạt một nhịp - chỉ 1 phải học cách thể hiện nhịp đó bằng chân chứ không phải bằng tay. Nhưng đó là một cảm giác tốt.

G. ‘People forget that clogging was originally a street dance,’ Connolly says. ‘It was competitive, it was popular, and now young people are beginning to rediscover it for themselves. As soon as we finished in Newcastle, I had kids coming up to me saying, “Clog dancing’s cool - I want to do that!”’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • G. “Mọi người quên rằng nhảy guốc ban đầu là một điệu nhảy đường phố,” Connolly nói. ‘Nó mang tính cạnh tranh, nó phổ biến và giờ đây những người trẻ tuổi đang bắt đầu khám phá lại nó cho chính họ. Ngay sau khi chúng tôi kết thúc ở Newcastle, tôi đã có những đứa trẻ đến nói với tôi: “Nhảy guốc thật tuyệt - Con muốn làm điều đó!”’

Questions 35-37

Complete the summary below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer. Write your answers in boxes 35-37 on your answer sheet.

A clog dancing event in Newcastle

First the city’s shoppers hear a sound that seems to be created by a large number of 35 ....................., and then over a hundred people wearing clogs appear and dance. Most dance on the pavement, some on oil drums. One group uses 36 ..................... as part of its dance. The event was organised by Charles Hazlewood, a 37 ...................... He was introduced to clog dancing by a folk band working with him in his studio.

Questions 38-40

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer. Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

The origins of clog dancing

Originated in the Netherlands and North America

In England, probably invented by factory workers copying the noise made by the 38 ..................... in mills

In Northumberland, was danced by 39 ......................

Very popular in the early 20th century

Lost popularity when clogs were thought to indicate 40 .....................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR