Giải thích từ mới passage ''FREYA STARK, EXPLORER AND WRITER''

· Reading

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''FREYA STARK, EXPLORER AND WRITER''

FREYA STARK, EXPLORER AND WRITER

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Freya Stark traveled to many areas of the Middle East, often alone.

Frey Stark was an explorer who lived during a time when explorers were regarded as heroes. She traveled to distant areas of the Middle East, where few Europeans - especially women - had traveled before. She also traveled extensively in Turkey, Greece, Italy, Nepal and Afghanistan.

Stark was born in Paris in 1893. Although she had no formal education as a child, she moved about with her artist parents and learned French, German and Italian.
She entered London University in 1912, but at the start of World War I, she
joined the nurse corps and was sent to Italy. After the war, she returned to London and attended the School of Oriental Studies. Her studies there led to extensive travel in the Middle Studies, enabling her to eventually become fluent in Persian, Russian and Turkish.
Stark
became well known as a traveler and explorer in the Middle East. She traveled to the Lebanon in 1927 at the age of 33 when she had saved enough money, and while there, she studied Arabic.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • FREYA STARK, NHÀ THÁM HIỂM VÀ NHÀ VĂN.
  • Freya Stark thường xuyên tự mình du lịch đến nhiều vùng đất ở Trung Đông.
  • Frey Stark là một nhà thám hiểm sống trong thời kỳ mà các nhà thám hiểm được coi là anh hùng. Cô đã đến những vùng xa xôi của Trung Đông, nơi mà trước đây rất ít người châu Âu - đặc biệt là phụ nữ - từng đi du lịch. Cô cũng đã đi du lịch nhiều nơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý, Nepal và Afghanistan.
  • Stark sinh ra ở Paris vào năm 1893. Mặc dù không được học hành chính thức khi còn nhỏ, cô đã chuyển đến sống với cha mẹ là nghệ sĩ của mình và học tiếng Pháp, Đức và Ý.
  • Cô vào Đại học London vào năm 1912, nhưng khi bắt đầu Thế chiến thứ nhất, cô gia nhập quân đoàn y tá và được gửi đến Ý. Sau chiến tranh, cô trở lại London và theo học Trường Đông phương học. Việc học của cô ở đó đã dẫn đến việc đi lại khắp trong các nghiên cứu miền Trung, giúp cô cuối cùng trở nên thông thạo tiếng Ba Tư, tiếng Nga và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
  • Stark trở nên nổi tiếng với tư cách là một người thích du lịch và thám hiểm ở Trung Đông. Cô đến Lebanon vào năm 1927 ở tuổi 33 khi đã tiết kiệm đủ tiền và khi ở đó, cô học tiếng Ả Rập.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

In 1928, she traveled by donkey to the Jebel Druze, a mountainous area in Syria.
During another trip, she went to a distant region of the Elburz, a mountain
range in Iran, where she made a map. She was searching for information about an ancient Muslim sect known as the Assassins, which she wrote about in Valley of the Assassins (1934), a classic for which she was awarded a Gold Medal by Royal Geographic Society. For the next 12 years, she continued her career as a traveler and writer, establishing a style which combined an account of her journey with personal commentary on the people, places, customs, history and politics of the Middle East.

Adapted from Science and its times. 2000

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Năm 1928, cô đi bằng lừa đến Jebel Druze, một khu vực miền núi ở Syria. Trong một chuyến đi khác, cô đến một vùng xa xôi của Elburz, một dãy núi ở Iran, nơi cô đã vẽ một bản đồ. Cô đang tìm kiếm thông tin về một giáo phái Hồi giáo cổ đại được gọi là Assassins, mà cô đã viết về trong Thung lũng của những sát thủ (1934), một tác phẩm kinh điển mà cô đã được Hiệp hội Địa lý Hoàng gia trao tặng Huân chương Vàng. 12 năm tiếp theo, cô tiếp tục sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà du hành và nhà văn, thiết lập một phong cách kết hợp giữa tường thuật cuộc hành trình của cô với bình luận cá nhân về con người, địa điểm, phong tục, lịch sử và chính trị của Trung Đông.

Phỏng theo Khoa học và thời đại. 2000

Giải thích từ mới
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR