Dịch + Giải thích từ mới Passage "Could urban engineers learn from dance?" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Could urban engineers learn from dance?" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Could urban engineers learn from dance?" IELTS READING

Could urban engineers learn from dance?

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. The way we travel around cities has a major impact on whether they are sustainable. Transportation is estimated to account for 30% of energy consumption in most of the world’s most developed nations, so lowering the need for energy-using vehicles is essential for decreasing the environmental impact of mobility. But as more and more people move to cities, it is important to think about other kinds of sustainable travel too. The ways we travel affect our physical and mental health, our social lives, our access to work and culture, and the air we breathe. Engineers are tasked with changing how we travel round cities through urban design, but the engineering industry still works on the assumptions that led to the creation of the energy-consuming transport systems we have now: the emphasis placed solely on efficiency, speed, and quantitative data. We need radical changes, to make it healthier, more enjoyable, and less environmentally damaging to travel around cities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Kỹ sư đô thị có thể học từ khiêu vũ?
    • Liệu các kỹ sư đô thị có thể học được gì từ khiêu vũ không? Cách chúng ta đi quanh các thành phố có tác động lớn đến sự phát triển bền vững. Giao thông vận tải được ước tính chiếm 30% mức tiêu thụ năng lượng ở hầu hết các quốc gia phát triển nhất thế giới, do đó, việc giảm nhu cầu cho các phương tiện sử dụng năng lượng là điều cần thiết để giảm tác động xấu đến môi trường của việc di chuyển của chúng ta. Nhưng khi ngày càng có nhiều người di chuyển đến các thành phố thì điều quan trọng lúc này là phải nghĩ về các loại hình di chuyển bền vững khác. Việc đi lại của chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, đời sống xã hội, cách chúng ta tiếp cận công việc và văn hóa và thậm chí bầu không khí chúng ta hít thở. Các kỹ sư có nhiệm vụ thay đổi cách chúng ta di chuyển quanh các thành phố thông qua thiết kế đô thị, nhưng ngành công nghiệp kỹ thuật vẫn làm việc dựa trên các giả định dẫn đến việc tạo ra các hệ thống giao thông tiêu thụ năng lượng mà chúng ta có bây giờ: chỉ tập trung vào hiệu quả, tốc độ và số lượng. Chúng ta cần những thay đổi căn bản, để làm cho việc di chuyển lành mạnh hơn, thú vị hơn và ít gây hại cho môi trường hơn.

B. Dance might hold some of the answers. That is not to suggest everyone should dance their way to work, however healthy and happy it might make us, but rather that the techniques used by choreographers to experiment with and design movement in dance could provide engineers with tools to stimulate new ideas in city-making. Richard Sennett, an influential urbanist and sociologist who has transformed ideas about the way cities are made, argues that urban design has suffered from a separation between mind and body since the introduction of the architectural blueprint.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khiêu vũ có thể là chìa khóa giải quyết vấn đề. Tất nhiên tôi không khuyên mọi người khiêu vũ trên đường đi làm, dù điều đó có thể làm chúng ta khỏe mạnh và vui vẻ hơn. Ý tôi ở đây là các kỹ thuật được các nhà biên đạo múa sử dụng để tập dượt các điệu khiêu vũ có thể cho các kỹ sư những gợi ý kích thích những ý tưởng mới trong quy hoạch thành phố. Richard Sennett, một chuyên gia hoạch định đô thị kiêm nhà xã hội học có ảnh hưởng, người đã thay đổi ý tưởng về cách thức xây dựng thành phố, lập luận rằng thiết kế đô thị đã không có sự thống nhất về linh hồn và vẻ bên ngoài của nó kể từ khi bản thiết kế kiến trúc đầu tiên ra mắt.

C. Whereas medieval builders improvised and adapted construction through their intimate knowledge of materials and personal experience of the conditions on a site, building designs are now conceived and stored in media technologies that detach the designer from the physical and social realities they are creating. While the design practices created by these new technologies are essential for managing the technical complexity of the modern city, they have the drawback of simplifying reality in the process.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong khi các nhà xây dựng thời trung cổ chủ yếu là tự ứng biến trong việc xây dựng các công trình dựa trên kiến thức uyên bác về vật liệu và kinh nghiệm cá nhân về đặc điểm của khu vực xây dựng thì các kiến trúc sư hiện nay chủ yếu sử dụng công nghệ hiện đại để vẽ lên các bản thiết kế mà bản thân họ thậm chí chưa cần đặt chân đến khu vực xây dựng để xem xét các vấn đề về vật lý hay xã hội của nó. Mặc dù các bản thiết kế được tạo ra bởi các công nghệ mới này rất cần thiết để quản lý sự phức tạp của các thành phố hiện đại, nhưng chúng cũng có nhược điểm là đơn giản hóa thực tế trong quá trình xây dựng.

D. To illustrate, Sennett discusses the Peachtree Center in Atlanta, USA, a development typical of the modernist approach to urban planning prevalent in the 1970s. Peachtree created a grid of streets and towers intended as a new pedestrian-friendly downtown for Atlanta. According to Sennett, this failed because its designers had invested too much faith in computer-aided design to tell them how it would operate. They failed to take into account that purpose-built street cafés could not operate in the hot sun without the protective awnings common in older buildings, and would need energy-consuming air conditioning instead, or that its giant car park would feel so unwelcoming that it would put people off getting out of their cars. What seems entirely predictable and controllable on screen has unexpected results when translated into reality.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để minh họa, Sennett thảo luận về Trung tâm Peachtree ở Atlanta, Hoa Kỳ, điển hình của phương pháp hoạch định đô thị hiện đại thịnh hành trong những năm 1970. Peachtree đã tạo ra một mạng lưới đường phố và các tòa tháp với mục đích trở thành một trung tâm thành phố mới thân thiện với người đi bộ ở Atlanta. Theo Sennett, dự án này thất bại vì các nhà thiết kế đã đặt quá nhiều niềm tin vào các bản thiết kế được hỗ trợ bởi máy tính. Họ đã không tính đến việc các quán cà phê đường phố được xây dựng cho một mục đích không thể hoạt động dưới ánh mặt trời nóng bức mà không có mái hiên bảo vệ – các tòa nhà cũ và các quán cafe này sẽ cần lắp đặt điều hòa không khí tiêu tốn năng lượng, hoặc những bãi đậu xe khổng lồ không mang lại cảm giác chào đón và nhiều người sẽ không chọn những bãi đậu xe như vậy. Những điều tưởng như hoàn toàn có thể dự đoán và kiểm soát được trên màn hình máy tính hóa ra lại mang lại những vấn đề không như mong đợi khi đưa vào thực tiễn.

E. The same is true in transport engineering, which uses models to predict and shape the way people move through the city. Again, these models are necessary, but they are built on specific world views in which certain forms of efficiency and safety are considered and other experience of the city ignored. Designs that seem logical in models appear counter-intuitive in the actual experience of their users. The guard rails that will be familiar to anyone who has attempted to cross a British road, for example, were an engineering solution to pedestrian safety based on models that prioritise the smooth flow of traffic. On wide major roads, they often guide pedestrians to specific crossing points and slow down their progress across the road by using staggered access points divide the crossing into two – one for each carriageway. In doing so they make crossings feel longer, introducing psychological barriers greatly impacting those that are the least mobile, and encouraging others to make dangerous crossings to get around the guard rails. These barriers don’t just make it harder to cross the road: they divide communities and decrease opportunities for healthy transport. As a result, many are now being removed, causing disruption, cost, and waste.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Điều tương tự xảy ra trong kỹ thuật vận tải, khi các mô hình được sử dụng để dự đoán và định hình cách mọi người di chuyển trong thành phố. Một lần nữa, những mô hình này là cần thiết, nhưng chúng được xây dựng trên một thế giới quan mà sự hiệu quả và an toàn được xem xét nhưng nhiều khía cạnh khác của thành phố bị bỏ qua. Các thiết kế nghe có vẻ hợp lý khi ở trong các mô hình nhưng lại đi ngược lại những gì được mong đợi khi người dùng trải nghiệm thực tế. Ví dụ, lan can bảo vệ đã quá quen thuộc với bất kỳ ai từng một lần băng qua đường phố ở Anh Quốc; đây là một giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người đi bộ đồng thời tránh ách tắc giao thông. Trên những con đường lớn, những lan can này thường dẫn người đi bộ đến các điểm giao cắt cụ thể và làm chậm tốc độ của họ bằng việc sử dụng các lối vào so le để phân chia phần đường cho người qua đường thành hai làn. Khi làm như vậy, người đi bộ có cảm giác quãng đường dài hơn, gây ảnh hưởng tâm lý lớn đến những người bị hạn chế đi lại; thậm chí nhiều người tránh những lan can này mà băng qua đường luôn gây ra nhiều nguy hiểm. Hệ thống lan can này không chỉ khiến việc đi qua đường trở nên khó khăn hơn mà chúng còn gây chia rẽ cộng đồng, việc xây dựng một hệ thống giao thông lành mạnh càng xa vời hơn. Kết quả là, nhiều lan can như vậy đã bị gỡ bỏ, gây ra nhiều sự gián đoạn giao thông và lãng phí.

F. If their designers had had the tools to think with their bodies – like dancers – and imagine how these barriers would feel, there might have been a better solution. In order to bring about fundamental changes to the ways we use our cities, engineering will need to develop a richer understanding of why people move in certain ways, and how this movement affects them. Choreography may not seem an obvious choice for tackling this problem. Yet it shares with engineering the aim of designing patterns of movement within limitations of space. It is an art form developed almost entirely by trying out ideas with the body, and gaining instant feedback on how the results feel. Choreographers have deep understanding of the psychological, aesthetic, and physical implications of different ways of moving.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nếu các nhà thiết kế có công cụ để trải nghiệm bản thiết kế có phù hợp với chuyển động cơ thể – như các vũ công tập dợt các điệu múa – thì có lẽ đã có một giải pháp tốt hơn. Để mang lại những thay đổi cơ bản cho cách chúng ta sống trong các thành phố của mình, các nhà kỹ thuật cần hiểu rõ hơn về lý do tại sao mọi người di chuyển theo những cách nhất định và những chuyển động này ảnh hưởng đến họ như thế nào. Vũ đạo dường như không phải là một lựa chọn rõ ràng để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, vũ đạo và kỹ thuật có chung mục đích thiết kế các mô hình chuyển động trong giới hạn của không gian. Vũ đạo là một hình thức nghệ thuật được phát triển gần như hoàn toàn bằng cách thử các ý tưởng với chuyển động cơ thể để có những cảm nhận trực quan ngay lập tức. Các biên đạo múa có sự hiểu biết uyên thâm về tác động tâm lý, thẩm mỹ và thể chất của những cách chuyển động khác nhau.

G. Observing the choreographer Wayne McGregor, cognitive scientist David Kirsh described how he ‘thinks with the body’, Kirsh argues that by using the body to simulate outcomes, McGregor is able to imagine solutions that would not be possible using purely abstract thought. This kind of physical knowledge is valued in many areas of expertise, but currently has no place in formal engineering design processes. A suggested method for transport engineers is to improvise design solutions and instant feedback about how they would work from their own experience of them, or model designs at full scale in the way choreographers experiment with groups of dancers. Above all, perhaps, they might learn to design for emotional as well as functional effects.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Quan sát nhà biên đạo múa Wayne McGregor, nhà khoa học nhận thức David Kirsh đã mô tả cách Wayne kết hợp tinh thần với thể chất của mình. Kirsh lập luận rằng bằng cách sử dụng cơ thể để mô phỏng kết quả, McGregor có thể tưởng tượng ra các giải pháp mà nếu chỉ sử dụng tư duy trừu tượng thuần túy thì sẽ không nghĩ ra được. Loại kiến thức về thể chất này có giá trị trong nhiều lĩnh vực chuyên môn, nhưng hiện tại không có chỗ đứng trong thiết kế kỹ thuật chuyên nghiệp. Một phương pháp được đề xuất cho các kỹ sư vận tải là ứng biến các giải pháp thiết kế và nhận phản hồi tức thì về cách họ sẽ làm việc dựa trên kinh nghiệm của bản thân, hoặc dựa trên thiết kế mô hình ở quy mô đầy đủ theo cách các nhà biên đạo tập luyện với các nhóm vũ công. Trên hết, có lẽ, họ có thể học cách thiết kế cho các hiệu ứng cảm xúc cũng như chức năng.

Questions 1-6

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 1-6 on your answer sheet.

1. reference to an appealing way of using dance that the writer is not proposing

2. an example of a contrast between past and present approaches to building

3. mention of an objective of both dance and engineering

4. reference to an unforeseen problem arising from ignoring the climate

5. why some measures intended to help people are being reversed

6. reference to how transport has an impact on human lives

Questions 7-13

Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet.

Guard rails

Guard rails were introduced on British roads to improve the 7…………………… of pedestrians, while ensuring that the movement of 8……………………. is not disrupted. Pedestrians are led to access points, and encouraged to cross one 9…………………….. at a time.

An unintended effect is to create psychological difficulties in crossing the road, particularly for less 10………………….. people. Another result is that some people cross the road in a 11……………………. way. The guard rails separate 12……………………., and make it more difficult to introduce forms of transport that are 13……………………..

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR