Dịch + Giải thích từ mới Passage "Pulling string to build pyramids" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Pulling string to build pyramids" IELTS READING

Pulling string to build pyramids

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

No one knows exactly how- the pyramids were built. Marcus Chown reckons the answer could be 'hanging in the air'.

The pyramids of Egypt were built more than three thousand years ago, and no one knows how. The conventional picture is that tens of thousands of slaves dragged stones on sledges. But there is no evidence to back this up. Now a Californian software consultant called Maureen Clemmons has suggested that kites might have been involved. While perusing a book on the monuments of Egypt, she noticed a hieroglyph that showed a row of men standing in odd postures. They were holding what looked like ropes that led, via some kind of mechanical system, to a giant bird in the sky. She wondered if perhaps the bird was actually a giant kite, and the men were using it to lift a heavy object.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Xây dựng kim tự tháp bằng phương pháp kéo dây
    • Những Kim tự tháp Ai Cập được xây hơn ba ngàn năm trước, và chẳng ai biết nổi là người ta dựng chúng lên bằng cách nào. Trong những bức tranh lí giải quen thuộc thường được vẽ ra,người ta hay phác họa hình ảnh hơn mười ngàn nô lệ đang hì hục kéo đá trên những chiếc xe thô sơ. Nhưng trên thực tế, chưa có chứng cớ nào ủng hộ thuyết này. Giờ đây, Maureen Clemmons, một tư vấn viên về phần mềm ở California, đã đề xuất ý kiến rằng: những con diềucó thể có liên quan. Cụ thể, trong khi đang nghiên cứu một cuốn sách về tượng đài Ai Cập, cô bắt gặp một chữ tượng hình mang dáng dấp của một hàng những con người đang đứng trong tư thế khá kì lạ. Họ đang cầm một thứ trong giống sợi dây, nối với vài thiết bị gì đó, đến một con chim khổng lồ trên trời. Maureen đã thắc mắc, phải chăng con chim khổng lồ đó thực ra là một con diều lớn, và những người kia đang sử dụng nó để nâng một vật rất nặng lên cao.

Intrigued, Clemmons contacted Morteza Gharib, aeronautics professor at the California Institute of Technology. He was fascinated by the idea. 'Coming from Iran, I have a keen interest in Middle Eastern science/ he says. He too was puzzled by the picture that had sparked Clemmons's interest. The object in the sky apparently had wings far too short and wide for a bird 'The possibility certainly existed that it was a kite/ he says. And since he needed a summer project for his student Emilio Graff, investigating the possibility of using kites as heavy lifters seemed like a good idea.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bị hấp dẫn bởi khám phá này, Clemmons liên lạc với Morteza Gharib, một giáo sư chuyên về hàng không tại Viện Công nghệ ở California.Quả nhiên, ông cảm thấy rất thú vị với ý tưởng này: “Có lẽ bởi xuất thân từ Iran nên tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với khoa học xứ Trung Đông này”, ông nói. Tuy nhiên, ông bắt đầu lúng túng khi nhìn vào bức ảnh đã làm cho Clemmon hào hứng kia, bởi lẽ vật thể trên trời có đôi cánh vừa quá ngắn vừa quá rộng cho một con chim. “Khả năng hợp lí nhất có thể xảy ra, đó là một con diều”. Vừa vặn lúc đó Gharib đang cần một đồ án mùa hè cho cậu học trò Emilio Graff của mình, nên việc thử nghiệm khả năng sử dụng diều như là một công cụ nâng các vật nặng có vẻ là một đề tài hay.

Gharib and Graff set themselves the task of raising a 4.5-metre stone column from horizontal to vertical, using no source of energy except the wind. Their initial calculations and scale-model wind-tunnel experiments convinced them they wouldn't need a strong wind to lift the 33.5-tonne column. Even a modest force, if sustained over a long lime, rose, the base would roll across the ground on a trolley.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Gharib và Graff bắt tay vào việc. Họ tự đặt ra một nhiệm vụ cho chính mình: làm sao để nâng một cột đá cao 4,5 mét từ tư thế nằm ngang lên thẳng đứng, không sử dụng năng lượng nào khác ngoài sức gió. Trước khi tiến hành thật, họ thực hiện nhiều tính toán bước đầu, dựng mẫu hình cột thu nhỏ, thử nghiệm sức gió trước, và nhận ra rằng, họ sẽ không cần một cơn gió quá mạnh để nâng cột đá nặng 33,5 tấn kia lên. Thậm chí là một cơn gió nhẹ nhất cũng được, miễn là nó thổi đủ lâu. Mấu chốt của vấn đề là việc sử dụng hệ thống ròng rọc để khuếch đại lực lên. Cho nên, hai người dựng lên một hệ thống giàn có hình dáng như cái lều ngay trên đầu của cột đá nằm ngang, còn ròng rọc treo ngay trên đỉnh của giàn ấy. Chỉ cần một đầu của cột được nhấc lên, phần dưới sẽ lăn ngang trên một chiếc xe đẩy.

Earlier this year, the team put Clemmons's unlikely theory to the test, using a 40-square- meter rectangular nylon sail. The kite lifted the column clean off the ground. 'We were absolutely stunned Gharib says. The instant the sail opened into the wind, a huge force was generated and the column was raised to the vertical in a mere 40 seconds.'

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cho đến đầu năm nay, một đội thi công đã đưa ý tưởng nghe có vẻ điên rồ của Clemmons thành hiện thực, sử dụng một cánh buồm hình chữ nhật bằng nilon rộng đến 40 mét vuông. Kết quả, con diều đã nâng cây cột hoàn toàn khỏi mặt đất! “Chúng tôi sửng sốt không thốt nên lời”, Gharib nói “ Ngay lúc con diều mở ra trước gió, một lực khổng lồ đã xuất hiện và dựng đứng chiếc cột nằm ngang lên chỉ trong có 40 giây”.

The wind was blowing at a gentle 16 to 20 kilometers an hour, little more than half what they thought would be needed. What they had failed to reckon with was what happened when the kite was opened. There was a huge initial force - five times larger than the steady state force/ Gharib says. This jerk meant that kites could lift huge weights, Gharib realised. Even a 300-tonne column could have been lifted to the vertical with 40 or so men and four or five sails. So Clemmons was right: the pyramid builders could have used kites to lift massive stones into place. 'Whether they actually did is another matter,' Gharib says. There are no pictures showing the construction of the pyramids, so there is no way to tell what really happened. The evidence for using kites to move large stones is no better or worse than the evidence for the brute force method/ Gharib says.

Indeed, the experiments triage left many specialists unconvinced. The evidence for kite- lifting is non-existent/ says Wallace Wendrich, an associate professor of Egyptology at the University of California, Los Angeles.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Gió thổi khá nhẹ nhàng với vận tốc từ 16 đến 20 km/h, chỉ nhanh hơn phân nửa của lượng gió mà họ đã tính toán. Cái mà họ đã không lường được chính là điều xảy ra khi con diều bắt đầu lộng gió.“Lực lúc khởi đầu rất, rất lớn – mạnh gấp năm lần so với lực bình thường sau đó”, Gharib nói. Cú giật mạnh ban đầu này cũng đồng nghĩa với việc con diều có thể nâng vật có khối lượng cực lớn. Thậm chí cả khối đá nặng 300 tấn cũng có thể được kéo dựng đứng chỉ với 40 thanh niên và bốn hay năm con diều to như thế. Có lẽ Clemmons đã đúng: những người xây dựng Kim tự tháp có thể đã dùng diều để nâng và đặt khối đá khổng lồ vào vị trí, tạo nên công trình vĩ đại. “Tuy nhiên, chuyện họ có thực sự đã làm thế hay không lại là việc khác”, Gharib nói. Không có bức ảnh nào ghi lại cảnh xây dựng các Kim tự tháp, nên dĩ nhiên là không có bằng chứng gì giúp hậu thế biết được thật ra nó đã tiến hành như thế nào. “Chứng cứ về việc sử dụng diều để di chuyển các tảng đá nặng không nhiều cũng chả ít hơn chứng cứ về việc sử dụng sức kéo đẩy của súc vật là bao nhiêu cả”.
  • Thêm vào đó, cuộc thử nghiệm trên cũng chưa thể thuyết phục được nhiều chuyên gia khác. “Bằng chứng cho việc sử dụng buồm hay diều này là không hề tồn tại”, Wileke Wendrich, phó giáo sư môn Ai Cập học tại đại học California, nói.

Other feel there is more of a case for the theory. Harnessing the wind would not have been a problem for accomplished sailors like the Egyptians. And they are known to have used wooden pulleys, which could have been made strong enough to bear the weight of massive blocks of stone. In addition, there is some physical evidence that the ancient Egyptians were interested in flight. A wooden artifact found on the step pyramid at Saqqara looks uncannily like a modern glider. Although it dates from several hundred years after the building of the pyramids, its sophistication suggests that the Egyptians might have been developing ideas of flight for a long time. And other ancient civilisations certainly knew about kites; as early as 1250 BC, the Chinese were using them to deliver messages and dump flaming debris on their foes.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vài người khác thì cảm thấy có nhiều hơn một lời giải đáp cho thuyết này. Cụ thể thì cưỡi gió không phải là một vấn đề quá khó đối với những thủy thủ lành nghề như người Ai Cập cổ. Hơn nữa, họ còn được biết đến lâu nay với việc sử dụng ròng rọc gỗ mạnh đủ để nâng lên hàng tá tấn đá khổng lồ. Bên cạnh đó, còn rất nhiều bằng chứng sống động chỉ ra rằng người Ai Cập thật sự thích thú chuyện bay lượn. Một di vật bằng gỗ tìm thấy trên bậc thềm của Kim tự tháp ở Saqqara nhìn khá giống tàu lượn hiện đại. Dù rằng niên đại của nó khoảng vài trăm năm sau thời đại xây dựng các Kim tự tháp, nhưng độ tinh xảo của nó cho thấy được ý nghĩ về bay lượn đã hình thành trong đầu người Ai Cập cổ đại từ rất lâu rồi. Và những nền văn minh cổ đại khác cũng được biết đến là đã sử dụng diều, như vào năm 1250 trước CN, những người Trung Hoa cổ đã sử dụng chúng vào việc chuyển đi những thông điệp hay đổ những vật liệu dễ cháy lên đầu kẻ thù của họ từ trên cao.

The experiments might even have practical uses nowadays. There are plenty of places around the globe where people have no access to heavy machinery, but do know how to deal with, wind, sailing and basic mechanical principles. Gharib has already been contacted by a civil engineer in Nicaragua, who wants to put up buildings with adobe roofs supported by concrete arches on a site that heavy equipment can't reach. His idea is to build the arches horizontally, then lift them into place using kites. 'We've given him some design hints/ says Gharib. 'We're just waiting for him to report back.' So whether they were actually used to build the pyramids or not, it seems that kites may make sensible construction tools in the 21st century AD.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các thử nghiệm trên còn có những tác dụng thực tiễn khác trong cuộc sống hiện nay. Vẫn còn tồn tại hàng chục nước vòng quanh thế giới, nơi con người không có cách nào tiếp cận được với máy móc nặng hay kĩ thuật cao, nhưng lại biết cách sử dụng gió, biết dong buồm ra khơi và hiểu rõ các kĩ thuật hay quy tắc vật lý cơ bản. Một kĩ sư xây dựng ở Nicaragua từng tìm đến Gharib để bàn về vấn đề ông muốn xây dựng một công trình có mái ngói bằng gạch nung được chống bên dưới bởi những vòm đá, trên một khu vực mà các thiết bị nặng không thể nào vươn tới. Ý tưởng của người kĩ sư ấy là xây những mái vòm nằm ngang trước, sau đó nâng chúng vào vị trí bằng diều. “Chúng tôi đã đưa ra vài chỉ dẫn nho nhỏ”, Gharib nói “và chúng tôi đang chờ phản hồi từ anh ấy”. Cho nên, dù các bậc tiền nhân có thực sự xài diều để xây Kim tự tháp hay không, nhưng những chú diều ấy xem ra vẫn là một công cụ phù hợp và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng ở thế kỉ thứ 21 này.

Questions 1-7

Do the following statement with the information given in Reading Passage 1? In boxes 1-7 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. It is generally believed that large numbers of people were needed to build the pyramids.

2. Clemmons found a strange hieroglyph on the wall of an Egyptian monument.

3. Gharib had previously done experiments on bird flight.

4. Ghari band Graff tested their theory before applying it.

5. The success of the actual experiment was due to the high speed of the wind.

6. They found that, as the kite flew higher, the wind force got stronger.

7. The team decided that it was possible to use kites to raise very heavy stones.

Questions 8-13

Complete the summary below. Choose NO MORE THAN WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 8-13 your answer sheet.

Addition evidence for theory of kite lifting

The Egyptians had 8………………, which could lift large pieces of 9...................., and they knew how to use the energy of the wind from their skill as 10................... The discovery on one pyramid of an object which resembled a 11................. suggests they may have experimented with 12 .............. . In addition, over two thousand years ago kites used in China as weapons, as well as for sending 13..................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR