Dịch + Giải thích từ mới Passage "William Henry Perkin" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "William Henry Perkin" IELTS READING

William Henry Perkin

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The man who invented synthetic dyes

William Henry Perkin was born on March 12, 1838, in London, England. As a boy, Perkin’s curiosity prompted early interests in the arts, sciences. photography, and engineering. But it was a chance stumbling upon a run-down, yet functional, laboratory in his late grandfather's home that solidified the young man`s enthusiasm for chemistry.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • William Henry Perkin
  • Người phát minh ra thuốc nhuộm tổng hợp
   • William Henry Perkin sinh ra vào ngày 12 tháng 3 năm 1838, tại London, Anh. Khi còn nhỏ, sự tò mò của Perkin đã sớm khơi gợi trong cậu niềm yêu thích nghệ thật, khoa học, nhiếp ảnh và kỹ thuật. Tuy nhiên chính cái lần tình cờ khám phá ra một phòng thí nghiệm bị xuống cấp nhưng vẫn còn hoạt động được tại nhà của người ông quá cố của mình đã củng cố thêm lòng nhiệt huyết của chàng trai trẻ đối với hóa học.

As a student at the City of London School, Perkin became immersed in the study of chemistry. His talent and devotion to the subject were perceived by his teacher, Thomas Hall, who encouraged him to attend a series of lectures given by the eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institution. Those speeches tired the young chemist`s enthusiasm further, and he later went on to attend the Royal College of Chemistry, which he succeeded in entering in 1853, at the age of 15.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi vẫn còn là một học sinh tại trường City of London, Perkin đã bắt đầu mải mê với việc học môn hóa. Tài năng và sự tận tụy của ông cho môn học đã được thầy giáo của mình, thầy Thomas Hall, nhận ra và thầy đã khuyến khích ông tham gia vào các bài giảng của nhà khoa học lỗi lạc Michael Faraday tại Viện Hoàng Gia. Những bài phát biểu đó đã tiếp tục truyền lửa cho lòng nhiệt huyết của nhà hóa học trẻ tuổi, và sau đó ông tiếp tục học tại Đại học chuyên Hoàng Gia về Hoá Học vào năm 1853 khi mới có 15 tuổi.

At the time of Perkin’s enrollment, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August Wilhelm Hofmann. Perkin’s scientific gifts soon caught Hofmann’s attention and within two years, he became Hofmann’s youngest assistant. Not long after that, Perkin made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vào thời điểm mà Perkin đăng ký học, Đại học chuyên Hóa Hoàng gia được dẫn dắt bởi một nhà hóa học người Đức nổi tiếng August Wilhelm Hofmann. Tài năng khoa học của Perkin đã sớm thu hút được sự chú ý của Hofmann và chỉ trong vòng hai năm, ông trở thành trợ lý trẻ tuổi nhất của Hofmann. Không lâu sau đó, Perkin đã tạo ra một bước đột phá khoa học mang lại cho ông cả danh tiếng lẫn tiền bạc.

At the time, quinine was the only viable medical treatment for malaria. The drug is derived from the bark of the cinchona tree, native to South America and by 1856 demand for the drug was surpassing the available supply. Thus, when Hofmann made some passing comments about the desirability of a synthetic substitute for quinine, it was unsurprising that his star pupil was moved to take up the challenge.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tại thời điểm đó, quinine là loại thuốc duy nhất có thể điều trị thành công cho bệnh sốt rét. Loại thuốc này được triết xuất từ vỏ cây cinchona có nguồn gốc ở Nam Mỹ, và đến năm 1856 thì nhu cầu cho thuốc đã vượt quá nguồn cung hiện có. Vì vậy, khi Hofmann tình cờ nói về việc muốn tạo ra một loại thuốc nhân tạo thay thế cho quinne thì không mấy ngạc nhiên khi học sinh xuất sắc của ông muốn đương đầu với thử thách này.

During his vacation in 1856, Perkin spent his time in the laboratory on the top floor of his family's house. He was attempting to manufacture quinine from aniline, an inexpensive and readily available coal tar waste product. Despite his best efforts, however, he did not end up with quinine. Instead, he produced a mysterious dark sludge. Luckily, Perkins scientific training and nature prompted him to investigate the substance further. Incorporating potassium dichromate and alcohol into the aniline at various stages of the experimental process, he finally produced a deep purple solution. And, proving the truth of the famous scientist Louis Pasteur's words 'chance favors only the prepared mind'. Perkin saw the potential of his unexpected find.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong suốt kỳ nghỉ của mình vào năm 1856, Perkin dành rất nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm trên tầng thượng của gia đình. Chàng trai đang cố gắng để sản xuất thuốc quinine từ Aniline, một phế vật nhựa than đá rẻ tiền và rất sẵn có. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của mình, ông vẫn không thể tìm ra được thuốc quinine. Thay vào đó, ông sản xuất ra được chất bùn đặc tối màu. May mắn thay, do được đào tạo cũng như có tài năng bẩm sinh về khoa học, ông đã tiếp tục tìm hiểu thêm về chất hóa học này. Kết hợp kali diicat và cồn vào aniline ở các giai đoạn khác nhau của quá trình thí nghiệm, cuối cùng ông đã tạo ra một dung dịch màu tím đậm. Và để chứng minh cho tính đúng đắn trong câu nói của nhà khoa học nổi tiếng Louis Pasteur rằng ‘Cơ hội chỉ đến với tư tưởng có chuẩn bị’, Perkin đã nhận ra được tiềm năng của khám phá bất ngờ này.

Historically, textile dyes were made from such natural sources as plants and animal excretions. Some of these, such as the glandular mucus of snails, were difficult to obtain and outrageously expensive. Indeed, the purple colour extracted from a snail was once so costly that in society at the time only the rich could afford it. Further, natural dyes tended to be muddy in hue and fade quickly. It was against this backdrop that Perkin‘s discovery was made.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Về mặt lịch sử, thuốc nhuộm được làm từ các nguồn tự nhiên là các chất bài tiết của động vật và thực vật. Một số trong số này, chẳng hạn như chất nhầy tuyến hạch của ốc sên, rất khó kiếm và cực kì tốn kém. Thật vậy, màu tím chiết xuất từ ​​ốc sên đã từng tốn kém đến mức mà trong xã hội vào thời đó chỉ có người giàu có đủ khả năng chi trả. Hơn nữa, thuốc nhuộm tự nhiên có xu hướng bị xỉn màu và bị phai nhanh chóng. Nó đã chống lại nền tảng mà phát hiện của Perkin đã làm được.

Perkin quickly grasped that his purple solution could be used to colour fabric, thus making it the world’s first synthetic dye. Realising the importance of this breakthrough, he lost no time in patenting it. But perhaps the most fascinating of all Perkin`s reactions to his find was his nearly instant recognition that the new dye had commercial possibilities.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Perkin nhanh chóng hiểu rằng cái dung dịch màu tím đã được sử dụng cho vải màu, do đó khiến nó thành thuốc nhuộm tổng hợp đầu tiên trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của bước đột phá này, ông đã không mất thời gian để được cấp bằng sáng chế. Nhưng có thể điều thú vị nhất trong tất cả những phản ứng của Perkin đối với phát hiện của ông là việc gần như ngay lập tức ông nhận ra rằng thuốc nhuộm mới có khả năng sinh lời.

Perkin originally named his dye Tyrian Purple, but it later became commonly known as mauve (from the French for the plant used to make the colour violet). He asked advice of Scottish dye works owner Robert Pullar, who assured him that manufacturing the dye would be well worth it if the colour remained fast (i.e. would not fade) and the cost was relatively low. So, over the fierce objections of his mentor Hofmann, he left college to give birth to the modern chemical industry.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Perkin đã đặt tên cho thuốc nhuộm của ông một cách thông thường là Tyrian Purple, nhưng sau đó nó đã được biết đến nhiều như là màu cẩm quỳ (từ này có nguồn gốc từ tiếng Pháp chỉ loài thực vật tạo ra màu tím). Ông ấy đã xin lời khuyên của một ông chủ làm về thuốc nhuộm người Scotland tên là Robert Pullar, người đã đảm bảo với ông ấy rằng việc sản xuất thuốc nhuộm sẽ rất đáng để làm nếu như màu sắc giữ được lâu (tức không phai) và giá thành tương đối thấp. Bởi vậy, bất chấp sự phản đối quyết liệt của người thầy của mình là Hofmann, ông rời trường đại học để cho ra đời nền công nghiệp hóa chất hiện đại.

With the help of his father and brother, Perkin set up a factory not far from London. Utilizing the cheap and plentiful coal tar that was an almost unlimited byproduct of London's gas street lighting, the dye works began producing the world’s first synthetically dyed material in 1857. The company received a commercial boost from the Empress Eugenio of France, when she decided the new color flattered her. Very soon, mauve was the necessary shade for all the fashionable ladies in that country. Not to be outdone, England`s Queen Victoria also appeared in public wearing a mauve gown, thus making it all the rage in England as well. The dye was bold and fast, and the public clamoured for more. Perkin went back to the drawing board.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Với sự giúp đỡ của cha và anh trai, Perkin thành lập một nhà máy gần London. Việc sử dụng nhựa than đá rẻ và nhiều gần như không giới hạn bởi sản phẩm bóng đèn đường thắp bằng khí đốt ở London, những việc liên quan đến thuốc nhuộm đã bắt đầu sản xuất ra chất liệu nhuộm tổng hợp đầu tiên trên thế giới vào năm 1857. Công ty nhận được sự quảng bá thương mại từ nữ hoàng Eugenie của Pháp, khi mà bà ấy quyết định màu mới này đã làm hài lòng bà ta. Rất nhanh chóng, màu hoa cà đã trở thành màu sắc cần thiết cho mọi quý bà sành về thời trang ở quốc gia đó. Không chịu thua kém, nữ hoàng Anh Victoria cũng xuất hiện trước công chúng trong chiếc váy màu bông cà, do đó màu này trở nên phổ biến ở Anh. Thuốc nhuộm đậm và bền, và công chúng yêu cầu nhiều hơn. Perkin quay trở về làm lại từ đầu.

Although Perkins fame was achieved and fortune assured by his first discovery, the chemist continued his research. Among other dyes he developed and introduced were aniline red (1859) and aniline black (1863) and in the late 1860s, Perkin's green. It is important to note that Perkin's synthetic dye discoveries had outcomes far beyond the merely decorative. The dyes also became vital to medical research in many ways. For instance, they were used to stain previously invisible microbes and bacteria, allowing researchers to identify such bacilli as tuberculosis, cholera, and anthrax. Artificial dyes continue to play a crucial role today. And, in what would have been particularly pleasing to Perkin, their current use is in the search for a vaccine against malaria.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Mặc dù danh tiếng của Perkin đã đạt được và sự giàu có được đảm bảo bởi sự khám phá của ông, nhà hóa học này vẫn tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Trong số các thuốc nhuộm khác nhau ông đã phát triển và giới thiệu là anilin đỏ (1859) và anilin đen (1863) và cuối những năm 1860 có màu xanh của Perkin. Chúng ta cũng cần chú ý rằng sự khám phá thuốc nhuộm tổng hợp của Perkin đã có kết quả vượt xa việc trang trí đơn thuần. Các thuốc nhuộm cũng trở nên quan trọng đối với nghiên cứu y học trong nhiều cách. Ví dụ, chúng từng được sử dụng để đánh dấu vi sinh vật và vi khuẩn không được nhìn thấy trước đó, giúp các nhà nghiên cứu xác định các trực khuẩn như bệnh lao, bệnh tả, và bệnh than. Thuốc nhuộm nhân tạo tiếp tục đóng vai trò quan trọng ngày nay. Và, một trong những điều đang khiến Perkin hài lòng là công dụng hiện tại của chúng là trong các nghiên cứu cho một loại vắc xin chống lại bệnh sốt rét.

Question 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 1-7 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this more than once.

1. Michael Faraday was the first person to recognize Perkin's ability as a student of chemistry.

2. Michael Faraday suggested Perkin should enroll in the Royal College of Chemistry.

3. Perkin employed August Wilhelm Hofmann as his assistant.

4. Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous.

5. The trees from which quinine is derived grow only in South America.

6. Perkin hoped to manufacture a drug from a coal tar waste product.

7. Perkin was inspired by the discoveries of the famous scientist Louis Pasteur.

Question 8-13

Answer the questions below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.

8. Before Perkin’s discovery, with what group in society was the colour purple associated?

9. What potential did Perkin immediately understand that his new dye had?

10. What was the name finally used to refer to the first color Perkin invented?

11. What was the name of the person Perkin consulted before setting up his own dye works?

12. In what country did Perkins newly invented colour first become fashionable?

13. According to the passage, which disease is now being targeted by researchers using synthetic dyes?

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR